SIMTEST | סימולטור ללימוד למבחן האתיקה ודיני ניירות ערך
  ETHICS  securities
SIMTEST - מערכות סימולטור ללימוד עצמי למבחנים בשוק ההון
SIMTEST.co.il

רב קווי 09-9577714
An Internet system to create and train Multiple Choice Tests
סימולטור – בינה מלאכותית חכמה לביצוע, תרגול ולמידה למבחני רב ברירה בשוק ההון
רוצה לנהל סימולטור מקצועי? קרא כאן
לימודי שוק ההון מהבית
לימוד למבחן שוק ההון מהבית
הסמכה לשוק ההון מהבית
לימודי שוק ההון באינטרנט
לימוד למבחן שוק ההון באינטרנט
הסמכה לשוק ההון באינטרנט
לימודי שוק ההון אונליין
לימוד למבחן שוק אונליין
הסמכה לשוק ההון אונליין
לימודי שוק ההון מהמחשב
לימוד למבחן שוק ההון מהמחשב
הסמכה לשוק ההון מהמחשב

מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח

תרגול בסימולטור לשוק ההון
אימון בסימולטור לשוק ההון
לימוד בסימולטור לשוק ההון
מאגר מבחני הסמכה לשוק ההון
סימולטור ליועצי השקעות
מאגר מבחנים להסמכה לבחינות הרשות
מאגר מבחנים להסמכה למבחני משרד האוצר
הכנה למבחני הרשות בסימולטור
הכנה למבחני האוצר בסימולטור
סימולציות למבחני שוק ההון
סימולציות למבחני האוצר ומבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני האוצר
שחזור שאלות ממבחני הרשות
שחזור שאלות ממבחני האוצר

מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח

סימולטור ללימוד למבחן האתיקה ודיני ניירות ערך וספר הכנה מקצועי למבחן
מערכת ללימוד ותרגול אינטרנטי בסיוע בינה מלאכותית למבחן אתיקה וניירות ערך
תרגול ואימון עם שאלות המבחן מכין אותך למבחן הרשות ומשפר את תוצאות הבחינה שלך
סימולטור ללימוד למבחן האתיקה ודיני ניירות ערך 
אמיר אלשיך הינו רואה חשבון ועורך דין בהשכלתו התמחה בתחום שוק ההון ועוסק באופן שוטף בשוק ההון. אמיר מרצה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית החל משנת 2008, והינו בעל ניסיון רב בהכנה למבחני הרשות. כמו כן, לאור הקירבה היומיומית לשוק ולפרקטיקה, מעודכן הספר והסימולטור באופן שוטף ועל בסיס קבוע, בהתאם לשינויים שחלים בחוקים בתקנות ובהנחיות הרשות לניירות ערך

אמיר אלשיך הינו רואה חשבון ועורך דין בהשכלתו התמחה בתחום שוק ההון ועוסק באופן שוטף בשוק ההון. אמיר מרצה בדיני ני"ע ואתיקה מקצועית החל משנת 2008, והינו בעל ניסיון רב בהכנה למבחני הרשות. כמו כן, לאור הקירבה היומיומית לשוק ולפרקטיקה, מעודכן הספר והסימולטור באופן שוטף ועל בסיס קבוע, בהתאם לשינויים שחלים בחוקים בתקנות ובהנחיות הרשות לניירות ערך
המרצה: עו"ד ורו"ח אמיר אלשיך

[[ טופס מוטמע]]
רוצה לקבל מידע וטיפים על הכנה למבחני שוק ההון
מילוי הטופס הינו אישור עבורנו לשלוח לך דברי דואר ע"פ חוק הבזק