סימולטור מקצועית א
סימולטור ללימוד למבחני שוק ההון, מבחני הסמכה, של משרד האוצר ושל רשות ניירות ערך
SIMTEST.co.il

רב קווי 09-9577714
Internet system to create and train Multiple Choice Tests

סימולטור – בינה מלאכותית חכמה לביצוע, תרגול ולמידה למבחני רב ברירה בשוק ההון
הכנה באמצעות האינטרנט למבחני הסמכה בשוק ההון הישראלי – מבחני האוצר ורשות לניירות ערך
סימטסט -  ניהול מבחנים אמריקאים וניהול מערכות ללימוד למבחנים אמריקאים  09-9577714  SIMTEST
לימודי שוק ההון מהבית
לימוד למבחן שוק ההון מהבית
הסמכה לשוק ההון מהבית
לימודי שוק ההון באינטרנט
לימוד למבחן שוק ההון באינטרנט
הסמכה לשוק ההון באינטרנט
לימודי שוק ההון אונליין
לימוד למבחן שוק אונליין
הסמכה לשוק ההון אונליין
לימודי שוק ההון מהמחשב
לימוד למבחן שוק ההון מהמחשב
הסמכה לשוק ההון מהמחשב

מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח

תרגול בסימולטור לשוק ההון
אימון בסימולטור לשוק ההון
לימוד בסימולטור לשוק ההון
מאגר מבחני הסמכה לשוק ההון
סימולטור ליועצי השקעות
מאגר מבחנים להסמכה לבחינות הרשות
מאגר מבחנים להסמכה למבחני משרד האוצר
הכנה למבחני הרשות בסימולטור
הכנה למבחני האוצר בסימולטור
סימולציות למבחני שוק ההון
סימולציות למבחני האוצר ומבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני האוצר
שחזור שאלות ממבחני הרשות
שחזור שאלות ממבחני האוצר

מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח

כיצד יש ללמוד בסימולטור למבחנים של שוק ההון
מערכת ללימוד ותרגול אינטרנטי באמצעות בינה מלאכותית של שאלות ותשובות (דומות) ממבחנים

This page was last updated: November 19, 2012
הדרכה לשימוש בסימולטור למבחני הסמכה של שוק ההון
1
2
3
4
5
הירשם למבחן, וודא שהינך מקבל אישור בכתב שיאפשר לך להזדהות באולם המבחן לשוק ההון
רשום ביומנך את תאריך המבחן, אסוף את כל המקראה הרלוונטית למבחן ההסמכה שלך
למד למבחן - קרא את כל המקראה וסכם אותה בכתב בפסקאות קצרות וברורות
בחר תוכנית תרגול בסימולטור, בצע הרשמה למערכת, צפה בסרטוני ההדרכה שבחבילה
פתור 2 מבחנים בסימולטור, לאחר מכן בצע תרגול בנקודות חולשה, עבור בשקידה על השגיאות
6
השלם את תרגול כל החבילה שלך בסימולטור, שים לב להוראות הלימוד הספציפיות