SIMTEST - An Internet system to create and train Multiple Choice Tests
SIMTEST.co.il

כל מה שאת\ה צריך כדי לנהל מערכת מבחנים אוטומטית ויעילה בעננים
רוצה לנהל סימולטור מקצועי?  צלצל 09-9577714
DEMO - כניסה לסימולטור
Sim Demo
SIMTEST סימולטורים
לבניית סימולטור
לכל סוגי המבחנים האמריקאים
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
SIMTEST מבחני בקיאות
לבניית מבחנים אמריקאים מבחני בקיאות מבחני ידע
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
רב קווי 09-9577714
איך עובד סימולטור למבחן אמריקאי לחץ כאן  DEMO לתרגול ב 
קשה באימונים קל במבחנים, נסה ותווכח
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
הכנת תלמידים לכל מבחן אמריקאי באמצעות סימולטור

המערכת מאפשרת בניית סימולטור למבחני רב ברירה שייעודו תרגול מבחנים, למשל, מבחן ממשלתי לקבלת רישיון עיסוק,  על ידי יצירת מסלול דידיקטי שמוביל לשיפור בקיאות וציון במבחן המעשי

במערכת יש אלגוריתם משוכלל שמזהה את החזקות והחולשות של התלמיד ובונה עבור התלמיד על בסיס אישי תוכנית לימוד באמצעות תרגול מבחנים שלמים או על פי קטגוריות ונושאים

במקרה של שגיאה, הסימולטור מצביע על התשובה הנכונה, מציע הסבר ומצביע על אסמכתה שמסבירה את התשובה הנכונה

תהליך עקבי ושיטתי זה של שימוש במחולל מבחנים כדי להתכונן למבחן מוכיח עצמו בשיפור מיידי של הציונים של המשתמש, השיטה הדידקטית הזו משמשת כבר בתחומים רבים

עבודה בסימולטור מאפשרת ניתוח מלווה הצגה גרפית של תוצאות המבחן בחתכים רבים, למשתמש ולמנהל המערכת

המערכת מנוטרת ונשלטת  בצורה מלאה על ידי מנהל המערכת, עבור השימוש במערכת התרגול והלימוד המשתמש יידרש לרכוש חבילת לימוד מתאימה, שתגיע אליו לאחר ביצוע תשלום באמצעות כרטיס באופן אוטומטי , כולל עזרים נוספים כגון סרטי הדרכה, מסמכי עבודה מצגות או כל מידע אחר שדרוש


SIMTEST מבחני הסמכה
לבניית מבחנים אמריקאים לקבלת רישיון, מבחני הסמכה
An Internet system to create and train Multiple Choice Tests

SIMTEST- the easy way to make your own Multiple Choice Tests within minutes…in the clouds
user ID

password

SIMTEST מבחני סף
לבניית מבחנים אמריקאים מבחני בטיחות עובדים
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
מערכת אינטרנטית חכמה לביצוע, לתרגול, ללימוד (סימולטור) לכל סוגי מבחן אמריקאי
סימולטורים ללימוד
למבחנים בשוק ההון
מבחני האוצר והרשות
סימולטורים ללימוד למבחנים בשוק ההון
סימולטורים ללימוד למבחנים בשוק ההון סימולטורים ללימוד למבחנים בשוק ההון סימולטורים ללימוד למבחנים בשוק ההון
סימולטורים ללימוד למבחנים בשוק ההון
לימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנט
לימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנטלימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנטלימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנט
לימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנט
סימולטור ללימוד למבחני תיווך נדל"ן
לימודים מרחוק  - סימולטורים ללימוד למבחני בגרות
לימודים מרחוק  - סימולטורים ללימוד למבחני בגרותלימודים מרחוק  - סימולטורים ללימוד למבחני בגרותלימודים מרחוק  - סימולטורים ללימוד למבחני בגרות
לימודים מרחוק  - סימולטורים ללימוד למבחני בגרות
סימולטורים ללימוד למבחני בגרות

ביצוע וניהול מבחן אמריקאי סימולטני באינטרנט 

גוף או ארגון שמעוניין לערוך מבחן או מספר מבחנים מסוג מבחני רב ברירה - מבחן אמריקאי -  לקהל או לקבוצה סימולטנית,  יכול לבצע באמצעות האינטרנט בשליטה מרכזית מבחנים במבנה אמריקאי לאוכלוסיה שלמה במהירות ביעילות ובצורה אוטומטית, תוך חסכון גדול במשאבים, בכוח אדם עם כל היתרונות של אחידות שיש במבחן אמריקאי

המערכת שולחת את המבחן לכל המועמדים בתזמון שנקבע ע"י המנהל, מזהה את הנבחן, מריצה את המבחן על המסך שלו בכפוף לאילוצי הזמן, עורכת מדידות זמן מאכסנת את התשובות, סוקרת את התשובות שנתן לשאלות במבחן ומחשבת את הציון

כמובן, שהמערכת מחשבת את הציון המוחלט ו\או היחסי\ ו\או בקטגוריה מייצרת דיווחים מגוונים ומותנים בתוצאות המבחן, מדווחת למי שרלוונטי באמצעות בדוא"ל מציגה ניתוחים גרפיים של נתונים סטטיסטים, שולחת תעודת הסמכה  אישור מעבר בבחינה, הודעות דחייה או קבלה,  הפניות למבחנים נוספים או כל מה שדרוש בתהליך

המבחן שנערך במערכת יכול להיות מותנה בתשלום, בהישג, או בצפייה בעזרי לימוד אחרים

המערכת יושבת "בענן" ועובדת בכל מחשב אישי, מחשבים ניידים מחשבי טאבלט, טלפון חכם סמארטפון

המערכת מתאימה לביצוע מבחנים לאנשים שגרים בפריפריה, בחו"ל בשרות צבאי

לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאילניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
לניהול מבחני רב ברירה – מבחן אמריקאי
סימולטורים ללימוד למבחני הסמכה פרה רפואיים
באתר זה הכלים לבניית סימולטור להכנת תלמידים למבחנים אמריקאים בכל תחום
לימודי תיווך נדל"ן באינטרנט
לימודי תיווך נדל"ן באינטרנטלימודי תיווך נדל"ן באינטרנטלימודי תיווך נדל"ן באינטרנט
לימודי תיווך נדל"ן באינטרנט
PPV  מערכת
שידור הרצאות מוקלטות
לימודי תיווך נדל"ן
כתובת דואר אלקטרוני – simtest100@gmail.com
משרד : רב קווי – 09-9577714
SIMTEST - מערכות חכמות לניהול וללימוד למבחנים אמריקאים
מען לפניות בכתב : ת"ד 713 הרצלייה פיתוח, ישראל
Herzelia  Pituach PObox 713 ISRAEL
כלהזכויות שמורות © מיקוד : 46600
כל המידע באתר מוגן בזכויות יוצרים


סימולטור ללימוד
למבחני הסמכה לחוקרים פרטיים
סימולטור ללימודלמבחני הסמכה לחוקרים פרטיים
סימולטור ללימודלמבחני הסמכה לחוקרים פרטייםסימולטור ללימודלמבחני הסמכה לחוקרים פרטייםסימולטור ללימודלמבחני הסמכה לחוקרים פרטיים
סימולטור ללימודלמבחני הסמכה לחוקרים פרטיים
? מרצה? מכין תלמידים למבחנים? למבחני סף? לקבלת רישיון? למבחני בקיאות

יש לך אפשרות לבנות סימולטור שיכין את התלמידים שלך למבחן, וליצור הכנסות מכך
צלצל עכשיו 09-9577714לימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנט
לימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנטלימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנטלימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנט
לימודים למבחן המתווכים אונליין באינטרנט
סימולטורים ללימוד למבחני הסמכה לשמאות מקרקעין בישראל