סימולטור מקצועית א
בסימולטור לימוד למבחן ההסמכה של חוקרים פרטיים
SIMTEST.co.il

רב קווי 09-9577714
Internet system to create and train Multiple Choice Tests

סימולטור – מערכת חכמה לתרגול ולמידה למבחני הסמכה לקבלת רישיון חוקר פרטי בישראל
הכנה באמצעות האינטרנט למבחני הסמכה בשוק ההון הישראלי – מבחני האוצר ורשות לניירות ערך
סימטסט -  ניהול מבחנים אמריקאים וניהול מערכות ללימוד למבחנים אמריקאים  09-9577714  SIMTEST
לימודי שוק ההון מהבית
לימוד למבחן שוק ההון מהבית
הסמכה לשוק ההון מהבית
לימודי שוק ההון באינטרנט
לימוד למבחן שוק ההון באינטרנט
הסמכה לשוק ההון באינטרנט
לימודי שוק ההון אונליין
לימוד למבחן שוק אונליין
הסמכה לשוק ההון אונליין
לימודי שוק ההון מהמחשב
לימוד למבחן שוק ההון מהמחשב
הסמכה לשוק ההון מהמחשב
לימודים למבחני הסמכה של חוקרים פרטיים
מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח
לימודים למבחני הסמכה של חוקרים פרטיים
תרגול בסימולטור לשוק ההון
אימון בסימולטור לשוק ההון
לימוד בסימולטור לשוק ההון
מאגר מבחני הסמכה לשוק ההון
סימולטור ליועצי השקעות
מאגר מבחנים להסמכה לבחינות הרשות
מאגר מבחנים להסמכה למבחני משרד האוצר
הכנה למבחני הרשות בסימולטור
הכנה למבחני האוצר בסימולטור
סימולציות למבחני שוק ההון
סימולציות למבחני האוצר ומבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני האוצר
שחזור שאלות ממבחני הרשות
שחזור שאלות ממבחני האוצר
לימודים למבחני הסמכה של חוקרים פרטיים
מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח

כיצד יש ללמוד בסימולטור למבחנים למבחני הסמכה של חוקר פרטי
מערכת ללימוד ותרגול אינטרנטי באמצעות בינה מלאכותית של שאלות ותשובות (דומות) ממבחנים

This page was last updated: March 29, 2013
הדרכה לשימוש בסימולטור לימוד למבחן ההסמכה של חוקרים פרטיים
1
2
3
4
5
יש להירשם למבחן, יש לוודא קבלת אישור בכתב שיאפשר לך להזדהות ולהיכנס לאולם המבחן
רשום ביומנך את תאריך המבחן, אסוף את כל המקראה הרלוונטית למבחן ההסמכה שלך
למד למבחן - קרא את כל המקראה וסכם אותה בכתב בפסקאות קצרות וברורות
בחר תוכנית תרגול בסימולטור, בצע הרשמה למערכת, צפה בסרטוני ההדרכה שבחבילה
פתור 2 מבחנים בסימולטור, לאחר מכן בצע תרגול בנקודות חולשה, עבור בשקידה על השגיאות
6
השלם את תרגול כל החבילה שלך בסימולטור, שים לב להוראות הלימוד הספציפיות