כללים לבניית השאלות למבחן רב ברירה -  אמריקאי
SIMTEST

++ 972 9 9577714
מערכת אינטרנטית חכמה ליצירה ותרגול של מבחן אמריקאי – בצורה סימולטאנית

An Internet system to create and train Multiple Choice Tests


מבחן אמריקאי מהו

מבחן רב ברירה או רב ברירתי קרוי מבחן אמריקאי הוא מבחן הכולל שאלות קוויז, מבחן שמיועד להמציא כלי מדידה אחיד להערכת ידע או בקיאות או כישורים אישיים באמצעות שאלון הבנוי משאלות ומספר תשובות שמתוכם יש לבחור תשובה אחת (או יותר, בהתאם
להוראות) בזמן מוגדר

שיטת המבדק בשיטת השאלות הרב-ברירתיות נחשבת כשיטתו של פרדריק ג'. קלי
(Frederick J. Kelly) מאוניברסיטת קנזס שעשה בשיטה זו שימוש נרחב בשנת 1914 השימוש המוכר והנפוץ הראשון  לשיטה זו תועד כמבחן לבדיקת כישוריהם של מגויסים לצבא האמריקני בתקופת מלחמת העולם הראשונה. המיומנות להכין שאלונים המתאימים למבחנים אמריקאים תתבסס על פי רוב על עקרונות שנקבעו  בדרך כלל בטקסנומיה של בלום

ישנם סוגים שונים של מבחנים אמריקאים, מבחנים של מספר תשובות משתנה (למשל 4
או 5 או 6 תשובות שמתוכן יש תשובה אחת נכונה)  שאלות של כן ולא – כלומר תוחלת ההצלחה היא 50 אחוז במקרה של שתובה אקראית, או מבחן שבו על תשובה שגויה יש הורדת נקודות

מחקרים אקדמאים (ראה קישורים) קובעים כי מבנה המבחן המועדף מסיבות סטטיסטיות  ו\או מסיבות של  נטרול מורכבות טכנית שיש לה השפעה על יכולת הריכוז של הנבחן הוא מבנה של מבחן שכולל בין 30 ל 50 שאלות אמריקאיות שלכל שאלה 4 תשובות שרק אחת מהן נכונה, עבור שאלות שאינן ארוכות יותר מ 5 שורות בגודל פונט רגיל בדף A4


דוגמא לשאלה

מה גודל הייצוא של מדינת ישראל בשנת 2011

א)  30 מיליארד דולר
ב)  70 מיליארד דולר
ג)  120 מיליארד דולר
ד)  אף אחת מהתשובות אינה נכונה

הסבר: על השאלה שנשאלה בכותרת יש לבחור תשובה אחת מבין 4 האפשרויות שיש
נן, מובן שיש בשאלה מסוג זה תמיד תשובה אחת נכונה ו 3 תשובות שמטרתן הסחה וגם הטעייה, הכנת השאלות הינה תהליך מקצועי  שיקבע את קושי המבחן עבור הנבחנים

זמן אופטימאלי לשאלה מסוג זה : כ 3 דקות, יש אפשרות להארכת זמן למי שהינו דיסלקטי או בעל קשיי שפה עד 1 דקה נוספת.

מבחן אמריקאי מהו