כללים לבניית השאלות למבחן רב ברירה -  אמריקאי
SIMTEST

++ 972 9 9577714
מערכת אינטרנטית חכמה ליצירה ותרגול של מבחן אמריקאי – בצורה סימולטאנית

An Internet system to create and train Multiple Choice Tests


המגבלות של המבחנים האמריקאים
הקושי הראשון שיש במבחן אמריקאי הוא בעריכת השאלות והקוויזים – ובעצם קביעת מסחיח הדעת בתשובות הלא נכונות, למעשה טמונה חוכמה מסוימת בכתיבה הנכונה של שאלות למבחן אמריקאי כתיבה נכונה של תשובות שאינן נכונות יכולה לשרת מטרה של זיהוי חולשות וסוגי הטעיות שנפוצות בתחום מסויים


האפשרות לנחש תשובות במבחן רב ברירה
קושי נוסף בשאלות רב ברירה הוא הקושי שניתן לנחש את התשובות הנכונות, ולכן תוחלת הציון של ניחוש אקראי מלא של מבחן שבנוי על 4 תשובות לכל שאלה הוא של 25 אחוז כלומר תלמיד שלא למד בכלל יכול לקבל ציון של 25 במבחן שהציון המקסימאלי שלו הוא 100


שאלות שמנוסחות באופן שגוי במבחן רב ברירה
ניסוח שאלות באופן שגוי שלא נצפה מראש עלול להביא להטעיית הנבחן, באופן שהדרך היחידה לתקן מקרים שכאלו היא לאפשר את כל התשובות או מקצתן בהתאם לשגיאה בניסוח שהיתה בשאלה


הידע האמיתי של הנבחן במבחן אמריקאי
אם לנבחן יש מידע חלקי ולא מושלם על השאלה, לא ניתן להעריך את חלקו של הידע שהוא כן מצוי אצלו כלומר האפשרויות  להעריך חלקי מידע שיש לנבחן  - תלויות בכך שיוכנו תשובות לשאלה באופן מדורג כך שהנבחן מתבקש להשיב על הנכונה ביותר מהן


שיטת הצמצום – שעלולה לשבש את ההערכה הנכונה במבחן
לרשות הנבחנים עומדת שיטה נוספת לבחירת התשובה, ושיטה זו היא של צמצום  ע"י שלילת תשובות בלתי רלוונטיות ובחירת התשובה שנותרה או בעלת מקדם הדחייה הנמוך ביותר או ללא דחייה כלל


האם בכל נושא ניתן לעשות מבחן אמריקאי
למעשה כל תחום שבו ניתן לערוך בחינה רגילה ניתן לבחון בשיטה האמריקאית, אלא שכאן יש צורך ביצירתיות  ובהכרת התחום, סוג מסויים של ביקורת שמוטחת במבחן האמריקאי היא שאחת מהתשובות האפשריות צריכה להיות תמיד התשובה הנכונה והיא עשויה להסגיר בדרך של זיכרון ולא בדרך של ידיעה לנבחן את התשובה הנכונה, גם לכך יש פתרון כי תמיד ניתן לקבוע לשאלה תשובות לא נכונות ותשובה אחת בסוף שקובעת שאף תשובה אינה נכונה ובכך לא להסגיר לנבחן גם לא ברמז את התשובה הנכונה.ן
המגבלות של המבחנים האמריקאים