כללים לבניית השאלות למבחן רב ברירה -  אמריקאי
SIMTEST

++ 972 9 9577714
מערכת אינטרנטית חכמה ליצירה ותרגול של מבחן אמריקאי – בצורה סימולטאנית

An Internet system to create and train Multiple Choice Tests

משמעות הזמן ומרכיבי הזמן במבחן האמריקאי

אפקט הזמן במימדים השונים שלו הוא כלי חשוב במבחן האמריקאי, למעשה הזמן הוא כלי מדיד וכלי שיכול
לספק אומד ראשון להערכתה של בקיאות והכרות עם תחום שעליו עורכים מבחן בשיטה האמריקאית, הזמן למעשה קיים בהקשרים הבאים, למעשה נדרש כל עורך מבחן לקבוע את אורכי
הזמן בכל אחד ממרכיבי הזמן כדלהל ן


מרכיבי הזמן המדידים במבחן האמריקאי

זמן המבחן כולו מתחילתו ועד סופו

זמן המבחן הנוסף שניתן למי שמוגדר כמי שהוא בעל זכות לקבלת זמן נוסף למשל בעלי קושי בשפה

משך הזמן הממוצע לשאלה ספציפית

משך הזמן הדרוש לקריאת הוראות המבחן

משך הזמן הדרוש לקריאה של השאלה והתשובות

זמן החשיבה נטו שנותר לקבלת החלטה מהי התשובה הנכונה

משך הזמן הנוסף שניתן לבעלי דיסלקציה או קשיי שפה

משך הזמן הדרוש לבדיקת המבחנים ולקבלת הציון למבחןהסקת מסקנות על פי זמן – במבחן רב ברירה
מערכת חכמה של מבחנים אמריקאים יודעת להסיק מסקנות שונות בהתאם למרכיבים שונים של נתונ י
הזמן של הנבחן, כשהכלל המנחה הוא שכל פעולה שנעשתה במהירות ובזמן קצר יותר בהשוואה
לאופן ביצוע הפעולה בממוצע במערכת על ידי רוב הנבחנים מעידה על יכולת גבוהה יותר


הערכת הזמן ומבחני זמן במבחן רב ברירה
כלומר אלמנט הזמן מוסיף יכולת ותורם להערכה של ציון הנבחן לא רק המימד הפשוט של מכלול הזמן שניתן לנבחן במבחן האמריקאי אלא גם במדידת והשוואת מרכיבים בודדים כמו למשל "הזמן הממוצע למתן תשובה
נכונה" על יד נבחן ועוד מימדי זמן אחרים שניתן למדוד אותם במהלך המבחן


אלגוריתם להערכת קשיים וחזקות בלימודים למבחן אמריקאי
פרמטרים אלו הם שמאפשרים למערכת חכמה כגון המערכת של SIMTEST להציע הערכות ומסלולים דידקטים  לשיפור תוצאות של נבחנים בנקודות חולשה של הנבחן, באופן שהמסלול המוצע על ידי המערכת מוביל מיידית לשיפור תוצאות ונמדד אונליין כל העת כדי לשפר את המדדים של הנבחן במכשירים ללימוד למבחנים
אמריקאים

תרגול מבחנים במגבלות זמן
ניהול זמן חשוב כיוון שכל המבחנים האמריקאים מוגבלים באורכם ובמשכם, עצם התרגול של מבחנים במערכות מוגבלות בזמן יכול להיות מנגנון תרגול יעיל לנבחנים העתידיים, כיוון שהמגבלת הזמן יוצרת את היכול להשוות
את ההישגים במונחי זמן

מדדי זמן לדוגמא במבחן אמריקאי טיפוסי
לדוגמא,  מבחן שכולל כ 50 שאלות יארך כ 3 שעות, באופן שכל שאלה נדרשות כ 3.6 דקות לקריאת השאלה
להבנת השאלה, לדחיית התשובות הלא נכונות ולקביעת התשובה הנכונה, ולסימונה של התשובה הנכונה
 
פיזור שאלות שצורכות זמן במבחן טיפוסי
חלק מהשאלות יהיו שאלות שמוגדרות קלות ומתן התשובה להן למעשה יהיה לא צורך בדחיית התשובות האחרות מתוך הידיעה של הנבחן, חלק מהשאלות היו בדרגת קושי בינונית ויאלצו את הנבחן להקדיש זמן רב יותר ולבצע צמצום ובחירה, ויתרת השאלות במבחן האמריקאי יהיו קשות מאוד ויאלצו צמצום וניחוש של תשובה
נכונה

מספר השאלות שנענו במבחן אמריקאי
בכל מקרה גם מספרם הכולל של השאלות שנעשות בתחום הזמן המוקצה למבחן רב ברירה יהיה נושא בעל השפעה על התוצאה והערכת הנבחן וצינו יסתמך על כך

משמעות הזמן ומרכיבי הזמן במבחן האמריקאי