כללים לבניית השאלות למבחן רב ברירה -  אמריקאי
SIMTEST

++ 972 9 9577714
מערכת אינטרנטית חכמה ליצירה ותרגול של מבחן אמריקאי – בצורה סימולטאנית

An Internet system to create and train Multiple Choice Tests


ההוראות לפתרון המבחן האמריקאי  - ראשית חוכמה

החשיבות הניתנת להוראות לנבחן היא חשיבות שנובעת מהכוונה לנטרל קשיים טכניים ואו חסמים טכניים שלא יאפשרו למדוד ולהעריך באמת את יכולתו של הנבחן ובכך יגרמו למבחן האמריקאי להיות בלתי אמין ובלתי שימש בשל כך
ההוראות לפתרון המבחן יבואו בפתיח לכל מבחן אמריקאי, בהם למעשה יפורטו כל כללי המבחן שקשורים בפרוצדורה הטכנית של פתרון המבחן האמריקאי
הוראות למבחן הם חלק מהמבחן והם קובע באיכותו של המבחן האמריקאי שניתן לנבחנים, החשיבות הרבה נובעת מכך שלאופן הביצוע של המבחן מבחינה טכנית יש משמעות על התוצאה המתקבלת, ההוראות צריכות להיות קצרות, ממצות, ונוגעות לכמה שאלות  בסיסיות שחוזרות על עצמן, ההוראות אינן מתייחסות לעולם התוכן של במבחן אלא נושאים המנהלתיים או הטכנים הקשורים בפתרון המבחן


רשימת בדיקה להוראות שיש לצרף למבחן

נתונים כללים  שיפורטו בעמוד ההסבר הראשון במבחן
מספר השאלות במבחן – לדוגמא, 25 שאלות
משך הזמן לבחינה כולה מתחילתה ועד לסופה - לדוגמא, 90 דקות
מספר הגרסאות במבחן – לדוגמא, 4 גרסאות
סימון התשובה הנכונה : יש לסמן את התשובה הנכונה בעיגול 0
הסבר על טופס השאלות – לדוגמא, לרשותך 25 שאלות שלהם 4 תשובות , יש לקרוא בעיון את השאלה, ויש לסמן רק תשובה אחת נכונה, עליך לקרוא את השאלה ואת התשובות ולסמן בטופס התשובות ליד מספר השאלה את התשובה הנכונה.
הסבר על טופס התשובות – בטופס זה יש לסמן את האות המייצג את התשובה הנכונה ליד מספר השאלה שעליה הינך משיב, שים לב להשיב על כל שאלה במקום הנכון.
הוראות אחרות  - לדוגמא, מתן תשובה שגויה אינו מוריד נקודות.
הוראות נוספות  - יש למסור את טופס השאלון וטופס התשובות ביחד
הוראות מיוחדות  - שימו לב לרשום בדף התשובות את גרסת המבחן , מתוך 4 גרסאות שקיימות.
הוראות מחיקה ושינוי  - לדוגמא, אם סימנתם תשובה מסוימת ולאחר מכן ברצונכם לשנותה עליכם לסמן את התשובה בסימן איקס כלומר: X על התשובה שברצונכם למחוק ולסמן בעיגול את התשובה החדשה.
הוראות מיוחדות – אין לסמן שתי תשובות, וכל סימון שאינו על פי כללי הסימון בהוראות הללו, יחשב כשגיאה, אי סימון תשובה בשאלה הינו למעשה תשובה שגויה.
הוראות מיוחדות : יש להציג שאלה אחת לדוגמא ולסמן בתשובות את התשובה הנכונה, שאלה ותשובה לדוגמא, מסומנות כפי בהתאם להוראות.

הזמן המוקצה לקריאת ההוראות
כל בוחן צריך לחשב בחשבון מכלול הזמן שיש  לבחינה 10 דקות של  קריאת הסברים והוראות

ההוראות לפתרון המבחן האמריקאי  - ראשית חוכמה